Productiviteit

Bent u niet meer in staat uw (vrijwilligers-) werk optimaal uit te voeren? Problemen met het doen van het huishouden?


Wij ondersteunen u dit te verbeteren.Dit doen we door enerzijds de belastende factoren te verminderen, anderzijds door de belastbaarheid te vergroten.

Denk hierbij aan het opmeten en aanpassen van de werkplek, advies over dagindeling, het aanleren van de juiste zithouding of til-techniek en het gebruiken van hulpmiddelen.

In de praktijk vindt de behandeling in de eigen omgeving (bijvoorbeeld op de werkplek of bij u thuis) plaats om zo u en uw omgeving optimaal op elkaar af te stemmen.
 

"Voor mijn werk zit ik het grootste deel van de dag achter de PC. Op advies van de ergotherapeut is mijn werkplek aan mij aangepast en inmiddels zijn mijn nekklachten veel minder."

"Samen met mijn ergotherapeut heb ik gezocht naar passend vrijwilligerswerk, dat ik binnen mijn mogelijkheden kan doen. Zo blij dat ik ook wat voor andere mensen kan betekenen."

"Het huishouden doen, als je je niet kunt bukken. Het is dus wél mogelijk gebleken!"