Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.

Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.


Let op: Het eigen risico is wel van toepassing! Lotz Ergotherapie regelt de administratieve afwikkeling direct met de zorgverzekeraar. Ten aanzien van vergoeding van hulpmiddelen of voorzieningen kan uw ergotherapeut u informeren.

Directe toegang ergotherapie (DTE)
De minister van VWS heeft besloten de toegang tot ergotherapie makkelijker te maken. Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is niet meer nodig (verzekerden van CZ, DeltaLloyd en Ohra uitgezonderd). Eerst met de huisarts of specialist overleggen en om een verwijsbrief vragen, kan natuurlijk altijd.

Annuleren
Uiteraard kan het altijd voorkomen dat u een afspraak moet annuleren. Doe dit aub tijdig. Annuleert u een afspraak binnen 24 uur, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zult u zelf moeten bekostigen.