Werkwijze Lotz Ergotherapie

Intake

Tijdens de eerste afspraak brengen we samen in kaart welke dagelijkse activiteiten goed gaan en bij welke handelingen u moeilijkheden ervaart. Dit gebeurt vaak door middel van een gesprek of vragenlijst. Regelmatig zal de ergotherapeut een observatie doen van activiteiten. Het is van belang om te weten hoe u iets doet en waardoor het niet (meer) lukt.

Doelen en behandeling

Vervolgens bepaalt u samen met de ergotherapeut aan welke doelen u wilt werken. De behandeling kan, afhankelijk van het doel, plaatsvinden op één van onze locaties, bij u thuis of bijvoorbeeld op de werkplek. Mogelijk is uw doel te bereiken door de activiteit opnieuw te leren ofwel deze op een andere manier uit te voeren.

Daarnaast kan wellicht een hulpmiddel of aanpassing van de omgeving uitkomst bieden. Indien gewenst kan de ergotherapeut u ook ondersteunen in het maken van keuzes hierin en de eventuele aanvragen bij instanties begeleiden. Het instrueren/begeleiden van uw partner/mantelzorger behoren eveneens tot de mogelijke oplossingen.

Evaluatie

Na een aantal afspraken evalueren we samen hoe het proces verloopt en welke doelen er nog openstaan. Indien de doelen bereikt zijn wordt de ergotherapie afgerond. Het kan ook zijn dat sommige doelen toch niet haalbaar blijken, dat u het hoogst haalbare hebt bereikt en/of dat de ergotherapeut u niet verder kan helpen. Er wordt een eindrapportage gemaakt en uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van het verloop en resultaat van de behandeling.